top of page
Lenfödem Dolaşım Bozuklukları

Lenfödem Dolaşım Bozuklukları

Lenfödem Nedir?

Lenfatik akışın bozulmasına bağlı olarak proteinden zengin sıvının intertisyel alanda birikmesidir. Lenfatik sistemin görevini yerine getirememesi sebebiyle damarlar uygun bir şekilde sıvıyı drene edemez. Hücreler arası sıvıda artış meydana gelir. Kronik ve ilerleyici bir durumdur. Cilt ve cilt altı etkilenmektedir. Ciltte fibroskleroz gelişir.

Lenfödem Nasıl Oluşur?

Lenfatik yük lenfatik sistemin taşıma kapasitesini aştığı zaman lenfödem oluşur. Jeneralize ödematöz durumların aksine, kapiller filtrasyon hızı lenfödemli hastalarda normaldir.

Erken dönemde tanı konulamazsa tedavisi zor olan bir durumdur.

lenf ödem.jpg

Lenfödem Sınıflandırması Nasıl Yapılmaktadır:

Lenfödemi Primer ve Sekonder olarak iki grupta ele almaktayız.

-Primer lenfödem: Konjenital ve/veya kalıtımsal durumlar (lenfatik damarlarda patolojik gelişim) söz konusudur. Başlangıç yaşına göre sınıflandırılır: Konjenital lenfödem (şişliğin başlangıcı doğum ile 2 yaş arasında), Lenfödem prekoks (puberte sırasında veya 35 yaşından önceki gebelik sırasında), Lenfödem tarda (35 yaş sonrasında). Sıklığı lenfödem kliniklerine başvuranlar arasında yeni tanı konmuş hastalarda gelişen lenfödemde %8 ve kanser dışı hastalıklarda gelişen lenfödemde %28’dir. Lenfödem tarda hariç bu durumlar tercihen alt ekstremiteleri etkilemektedir. Primer üst ekstremite lenfödemi nadirdir. Başlangıç yaşı genellikle 38, Kadın/Erkek oranı: 1.2’dir. Olguların çoğu genetik bir durumla ilişkili değildir.

Primer lenfödem şüphesinde kalıtsal hastalıklarla ilişkili olabilecek fiziksel bulgular veya konjenital anomaliler değerlendirilmelidir. Bunlar arasında kısa boy (Turner sendromu), hemanjiom/Porto şarabı lekeleri (Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome), Shield chest (Turner Sendromu, Noonan Sendromu) vardır.

-Sekonder lenfödem: Başka hastalıkların veya tedavilerin sonucunda oluşan lenfödemdir. Etiyoloji ve risk faktörlerinde gelişmiş ülkelerde en sık neden kanser veya kanser tedavisidir. Dünya genelinde en sık neden filariyazisdir. Diğer risk faktörleri: ileri yaş, obezite, inflamatuvar artrit, infeksiyon, kronik venöz yetmezlik, travma, iyatrojenik nedenlerdir.

logo.png

Sağlık Destek Yenilik

 Hızlı Menü

 • Sıkça Sorulan Sorular

 • Blog

Mesai Saatleri

 • Pazartesi 

 • Salı

 • Çarşamba

 • Perşembe

 • Cuma

 • Cumartesi

 • Pazar

 • 09.00-20.00

 • 09.00-20.00

 • 09.00-20.00

 • 09.00-20.00

 • 09.00-20.00

 • 09.00-20.00

 • Kapalı

bottom of page